Profil zadavatele: Město Mikulov


Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Mikulov – předláždění náměstí nové zveřejnění
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 15.07.2024 29.07.2024 10:00
Dodávka elektřiny v rámci sdružených služeb dodávky elektřiny na rok 2025
podlimitní Zadáno 18.06.2024 19.06.2024 17:00
Dodávka zemního plynu v rámci sdružených služeb dodávky zemního plynu na rok 2025
nadlimitní Zadáno 18.06.2024 19.06.2024 00:00
Mikulov- Kašna se sochou Pomony – udržovací práce
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 28.05.2024 05.06.2024 09:00
Mikulov - G centrum - domov pro seniory - úpravy
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 07.05.2024 21.05.2024 09:00
Mikulov- Sousoší sv. Jana Nepomuckého, křižovatka Pavlovská a U Lomu - udržovací práce
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 07.05.2024 22.05.2024 09:00
Komplexní pojištění majetku a odpovědnosti města Mikulov
VZ malého rozsahu Zadáno 16.04.2024 30.04.2024 13:00
Zpracování a projednání strategického plánu rozvoje města Mikulov na období 2025 - 2035
VZ malého rozsahu Zadáno 25.08.2023 11.09.2023 12:00
Dodávka elektřiny v rámci sdružených služeb dodávky elektřiny na rok 2024
podlimitní Zadáno 03.07.2023 31.07.2023 18:00
Dodávka zemního plynu v rámci sdružených služeb dodávky zemního plynu na rok 2024
nadlimitní Zadáno 03.07.2023 31.07.2023 18:00
MIKULOV–rekonstrukce MK ul. Venušina a MK ul. Erbenova
podlimitní Vyhodnoceno 15.06.2023 10.07.2023 14:00
Město Mikulov - zpracování místní energetické koncepce
VZ malého rozsahu Zadáno 16.05.2023 30.05.2023 09:00
Zavedení systému hospodaření s energií v podobě energetického managementu pro město Mikulov
VZ malého rozsahu Zadáno 16.05.2023 30.05.2023 09:00
„MIKULOV- chodník Jiráskova“
VZ malého rozsahu Zadáno 24.04.2023 05.05.2023 10:00
„ MIKULOV- prodloužení chodníku ul. K Vápence“ a „MIKULOV- prodloužení chodníku ul. Brněnská
VZ malého rozsahu Zadáno 24.04.2023 05.05.2023 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016
1 2 3 4  ››