Profil zadavatele: Město Mikulov


Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Dodávka zemního plynu v rámci sdružených služeb dodávky zemního plynu na rok 2023“
nadlimitní Zadáno 01.11.2023 10.11.2022 18:00
Město Mikulov - zpracování místní energetické koncepce
VZ malého rozsahu Hodnocení 16.05.2023 30.05.2023 09:00
Zavedení systému hospodaření s energií v podobě energetického managementu pro město Mikulov
VZ malého rozsahu Hodnocení 16.05.2023 30.05.2023 09:00
„MIKULOV- chodník Jiráskova“
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 24.04.2023 05.05.2023 10:00
„ MIKULOV- prodloužení chodníku ul. K Vápence“ a „MIKULOV- prodloužení chodníku ul. Brněnská
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 24.04.2023 05.05.2023 10:00
Mikulov, smuteční síň – udržovací práce
podlimitní Hodnocení 20.04.2023 11.05.2023 11:00
Město Mikulov, Snížení energetické náročnosti veřejného osvětlení 2022 (II)
VZ malého rozsahu Zadáno 11.10.2022 25.10.2022 10:00
Statické zajištění komunikace Kozí Hrádek v Mikulově – nové vyhlášení
podlimitní Vyhodnoceno 14.08.2022 31.08.2022 10:00
Statické zajištění bytových domů Brněnská 2, 4, 6
podlimitní Vyhodnoceno 22.06.2022 13.07.2022 10:00
Mikulov, ul. Mlýnská a Poštovní – oprava komunikace – 2. etapa
podlimitní Vyhodnoceno 21.06.2022 12.07.2022 10:00
Statické zajištění komunikace Kozí Hrádek v Mikulově
podlimitní Hodnocení 21.06.2022 18.07.2022 10:00
Komplexní pojištění majetku a odpovědnosti města Mikulov
VZ malého rozsahu Zadáno 27.04.2022 16.05.2022 12:00
Dodávka elektřiny v rámci sdružených služeb dodávky elektřiny na rok 2022 a 2023
podlimitní Zadáno 11.10.2021 12.10.2021 17:00
Mikulov, přestavba hasičské zbrojnice na knihovnu a galerii-projektová část
podlimitní Zadáno 27.07.2021 13.08.2021 09:00
„Mikulov, ul. Mlýnská a Poštovní – oprava komunikace“
podlimitní Vyhodnoceno 09.06.2021 28.06.2021 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016
1 2 3  ››