Veřejná zakázka: Město Mikulov - zpracování místní energetické koncepce

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 244
Systémové číslo: P23V00000004
Datum zahájení: 16.05.2023
Nabídku podat do: 30.05.2023 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Město Mikulov - zpracování místní energetické koncepce
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je zpracování místní energetické koncepce města Mikulov, v souladu se všemi požadavky platného znění zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií. Předmět veřejné zakázky bude zhotovitel zpracovávat v souladu s aktuálním Metodickým pokynem Ministerstva průmyslu a obchodu pro žadatele o dotaci na zpracování místní energetické koncepce z programu č. EFEKT3/2023, který je zveřejněn na stránkách:

https://www.mpo-efekt.cz/cz/dotacni-programy/vyzvy/efekt-3-2023-zpracovani-mistni-energeticke-koncepce
Zpracování místní energetické koncepce bude obsahovat dvě hlavní části – část analytickou a část návrhovou. Analytická část bude spočívat ve zpracování přehledu všech zdrojů energie v příslušné lokalitě města, a to síťových zdrojů energie a všech místních zdrojů energie. Dále se zpracuje přehled všech způsobů spotřebovávané energie v příslušné lokalitě města. Na základě těchto informací se sestaví bilance kapacitního potenciálu energie, která je k dispozice a objemu energie, která je v dané lokalitě spotřebovávána. V návaznosti na to, bude následovat část návrhová – zhotovitel navrhne možnosti řešení u všech typů dodávek energie vůči všem druhům a objemům spotřebovávané energie, které vyústí v optimální komplexní řešení energetiky města a ve zpracování Energetického akčního plánu, který zhotovitel rovněž zpracuje.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR s uveřejněním výzvy
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 500 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Město Mikulov
 • IČO: 00283347
 • Poštovní adresa:
  Náměstí 1
  692 20 Mikulov
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 60055423

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://ezak.mikulov.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky