Veřejné zakázky Města Mikulov

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je Město Mikulov.

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 6.15 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Mikulov – Oprava chodníku na ul. Dukelská
VZ malého rozsahu Hodnocení 17.05.2019 27.05.2019 10:00
V 00381 – Oprava místní komunikace Koněvova, Česká – úsek ul. Česká
podlimitní Hodnocení 19.03.2019 05.04.2019 14:00
Komplexní pojištění majetku a odpovědnosti města Mikulov
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 19.03.2019 10.04.2019 14:00
V 00368 – ZŠ Valtická - detašované pracoviště Pavlovská 546/52 - odborné učebny – dodávka konektivity
VZ malého rozsahu Hodnocení 26.02.2019 11.03.2019 10:00
Rekonstrukce historického mostu v lokalitě Portz Insel a výstavba navazujících polních cest včetně rekonstrukce mostku
podlimitní Vyhodnoceno 04.12.2018 21.12.2018 11:00
všechny zakázky