Veřejné zakázky Města Mikulov

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je Město Mikulov.

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 3.02 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Město Mikulov - zpracování místní energetické koncepce
VZ malého rozsahu Hodnocení 16.05.2023 30.05.2023 09:00
Zavedení systému hospodaření s energií v podobě energetického managementu pro město Mikulov
VZ malého rozsahu Hodnocení 16.05.2023 30.05.2023 09:00
„MIKULOV- chodník Jiráskova“
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 24.04.2023 05.05.2023 10:00
„ MIKULOV- prodloužení chodníku ul. K Vápence“ a „MIKULOV- prodloužení chodníku ul. Brněnská
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 24.04.2023 05.05.2023 10:00
Mikulov, smuteční síň – udržovací práce
podlimitní Hodnocení 20.04.2023 11.05.2023 11:00
Statické zajištění komunikace Kozí Hrádek v Mikulově – nové vyhlášení
podlimitní Vyhodnoceno 14.08.2022 31.08.2022 10:00
Statické zajištění bytových domů Brněnská 2, 4, 6
podlimitní Vyhodnoceno 22.06.2022 13.07.2022 10:00
Statické zajištění komunikace Kozí Hrádek v Mikulově
podlimitní Hodnocení 21.06.2022 18.07.2022 10:00
Mikulov, ul. Mlýnská a Poštovní – oprava komunikace – 2. etapa
podlimitní Vyhodnoceno 21.06.2022 12.07.2022 10:00
„Mikulov, ul. Mlýnská a Poštovní – oprava komunikace“
podlimitní Vyhodnoceno 09.06.2021 28.06.2021 10:00
Výzva - vyvýšený přechod na ulici Pavlovská
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 18.06.2020 29.06.2020 09:00
Mikulov - Implementace inteligentních funkcí do MKDS II etapa
VZ malého rozsahu Hodnocení 09.06.2020 19.06.2020 10:00
Investiční úvěr na investiční akce města Mikulov
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 08.06.2020 23.06.2020 10:00
Mikulov - Implementace inteligentních funkcí + páteřní trasa pro MKDS
VZ malého rozsahu Hodnocení 24.07.2019 07.08.2019 10:00
všechny zakázky