Přehled veřejných zakázek ve stavu příjem nabídek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Mikulov – Rekonstrukce chodníků podél III/0525 včetně nasvětlení přechodů pro chodce
podlimitní Příjem nabídek 22.09.2021 11.10.2021 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016