Veřejná zakázka: Mikulov, ul. Mlýnská a Poštovní – oprava komunikace – 2. etapa

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Vyhodnoceno
Hodnocení je ukončeno, probíhá výběr dodavatele a uzavření smlouvy.
DBID: 232
Systémové číslo: P22V00000005
Evidenční číslo zadavatele: V 00621
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 21.06.2022
Nabídku podat do: 12.07.2022 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Mikulov, ul. Mlýnská a Poštovní – oprava komunikace – 2. etapa
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění této veřejné zakázky je kompletní obstarání všech prací, služeb a dodávek souvisejících s projektem „Mikulov, ul. Mlýnská a Poštovní – oprava komunikace“.
Technický dozor u této zakázky nesmí provádět dodavatel ani osoba s ním propojená.
Technické podmínky veřejné zakázky jsou uvedeny v dokumentaci pro provedení stavby „MIKULOV, UL. MLÝNSKÁ A POŠTOVNÍ – OPRAVA KOMUNIKACE“ a výkazu výměr zpracované projektantem SILNIČNÍ PROJEKT s.r.o., se sídlem Palackého třída 12, 612 00 Brno, IČO: 469 68 822 odpovědný projektant: Ing. Ondřej Běloušek, autorizace v oboru dopravní stavby, číslo v seznamu ČKAIT 1006234 a AQUA PROCON s.r.o., se sídlem Palackého třída 768/12, Královo Pole, 612 00 Brno, IČO: 46964371, odpovědná osoba Ing. Jan Polášek (dále jen „projektová dokumentace“). Všechny vlastnosti, postupy, požadavky a specifikace jsou uvedeny v návrhu smlouvy o dílo, která je přílohou č. 3 této zadávací dokumentace a v projektové dokumentaci, která je společně s výkazem výměr přílohou č. 4 této zadávací dokumentace.
Je-li v zadávacích podmínkách, technických specifikacích, projektové dokumentaci či výkazu výměr uveden odkaz na určité dodavatele, výrobky nebo patenty na vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, tak se dle ustanovení § 89 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, považuje takovýto odkaz za upřesnění technických podmínek, které by bez jeho použití nebyly dostatečně přesné a srozumitelné. Zadavatel u každého takového odkazu výslovně uvádí a připouští možnost nabídnout jiné rovnocenné řešení.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: zjednodušené podlimitní řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: neuvedena

Zadavatel

 • Úřední název: Město Mikulov
 • IČO: 00283347
 • Poštovní adresa:
  Náměstí 1
  692 20 Mikulov
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 60055423

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://ezak.mikulov.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy