Veřejná zakázka: Mikulov - G centrum - domov pro seniory - úpravy

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Vyhodnoceno
Hodnocení je ukončeno, probíhá výběr dodavatele a uzavření smlouvy.
DBID: 252
Systémové číslo: P24V00000003
Datum zahájení: 07.05.2024
Nabídku podat do: 21.05.2024 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Mikulov - G centrum - domov pro seniory - úpravy
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem zakázky jsou stavební úpravy související se změnou užívání některých prostor. Bude zrušen denní stacionář a bytová jednotka. Tyto prostory budou užívány jako společenská místnost, šatna personálu, sklad zdravotnického materiálu, denní místnost, kancelář. Dále jsou vyhodnoceny únikové cesty a požární uzávěry otvorů z důvodu měnící se skladby seniorů. Se změnou užívání dojde také ke snížení celkové kapacity klientů , a to ze současného stavu 58 klientů s omezenou schopností + 5 klientů neschopných samostatného pohybu na novou kapacitu 50 klientů neschopných samostatného pohybu. Nově je navržena výměna požárních dveřních uzávěrů vč. zárubní v 1. NP. Do chodeb v 1. NP a 2. NP jsou navrženy požární uzávěry s prosklením, aby byly odděleny chodby od únikových schodišť. Označení požárních úseků je stanoveno v PBŘ. V suterénu je zrušen denní stacionář a bytová jednotka. Se změnou pak souvisí osazení požárních dveřních uzávěrů. Dále jsou v 1. NP a 2. NP budou rozšířeny některé meziokenní pilíře pro vytvoření požárních pásů. Určená okna budou demontována a bude provedeno dozdění pilíře. Zde bude provedeno doplnění zateplení z minerální tepelné izolace a bude opravena venkovní omítka a vnitřní omítka. Do zmenšených otvorů budou osazena nová dřevěná okna s izolačním trojsklem.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR s uveřejněním výzvy
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 3 041 550 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Břeclav

Zadavatel

 • Úřední název: Město Mikulov
 • IČO: 00283347
 • Poštovní adresa:
  Náměstí 1
  692 20 Mikulov
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 60055423

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://ezak.mikulov.cz)

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy