Profil zadavatele: Město Mikulov


Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Fitness park II
VZ malého rozsahu Zadáno 23.10.2017 06.11.2017 10:30
Dodávka zemního plynu v rámci sdružených dodávek zemního plynu na r. 2018 a 2019
nadlimitní Zadáno 21.09.2017 09.10.2017 19:00
Dodávka elektřiny v rámci sdružených služeb dodávky elektřiny na rok 2018 a 2019
podlimitní Zadáno 21.09.2017 09.10.2017 18:00
Regulační plán „Mikulov – MPR včetně ochranného pásma“
VZ malého rozsahu Zadáno 23.02.2017 08.03.2017 10:00
Dodávka a repase tonerů
VZ malého rozsahu Zadáno 18.06.2016 24.06.2016 23:00
Komplexní pojištění majetku a odpovědnosti pro město Mikulov
VZ malého rozsahu Zadáno 29.04.2016 09.05.2016 14:00
Odvoz a odstraňování tuhých komunálních odpadů na území města Mikulov
VZ malého rozsahu Uzavřeno 31.12.2012 31.12.2012 00:00
Správa a údržba nemovitosí, veřejných prostranství, zeleně, ovětlení
VZ malého rozsahu Uzavřeno 31.12.2012 31.12.2012 00:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016
‹‹  1 2