Veřejná zakázka: „ MIKULOV- prodloužení chodníku ul. K Vápence“ a „MIKULOV- prodloužení chodníku ul. Brněnská

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 242
Systémové číslo: P23V00000002
Datum zahájení: 24.04.2023
Nabídku podat do: 05.05.2023 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: „ MIKULOV- prodloužení chodníku ul. K Vápence“ a „MIKULOV- prodloužení chodníku ul. Brněnská
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Navrhované prodloužení chodníku lze rozdělit na 3 úseky.
Úsek 1 je situován od chodníku v nároží s ul. Brněnská a pokračuje směrem k ul. 28. října. Chodník navazuje na stávající chodník šířky 1,50 m. Konec úseku je napojen na zrealizovanou část chodníků z lokality „Pod Novou“. Délka chodníku úseku 1 je 74,93 m, šířka chodníku je v celé trase 1,50 m. Chodník je navržen při komunikaci, od které je oddělen silničním obrubníkem 100/15/25 převýšeným + 12 cm nad přilehlý povrch vozovky a nově osazenou betonovou přídlažbou 50/25/8 pro odvodnění
komunikace. V místech sjezdu budou osazeny přejezdové obrubníky 100/15/15 s převýšením + 5 cm nad vozovku. Při realizaci sjezdů bude nutné provést jejich výškovou úpravu v celé délce sjezdu. Na levé straně (ve směru staničení) bude osazen chodníkový obrubník 100/10/20 s převýšením + 6 cm nad povrch chodníku, který bude soužit jako vodící linie.
U místa pro přecházení mezi úseky 1 a 2, které je již zrealizováno bude provedena úprava v podobě odstranění signálních pásu, které nesplňují požadavek na min. délku, tj. min. 1,50 m.
Úsek 2 je napojen na stávající část chodníku s místem pro přecházení a je ukončeno navrženým místem pro přecházení přes komunikaci připojující lokalitu „Pod Novou“ ke komunikaci v ul. K Vápence. Délka tohoto úseku činí 180,21 m, chodník je navržen šířky 1,50 m v celé délce. Při pravém okraji bude osazen silniční obrubník s převýšením + 12 cm nad vozovku a nově osazenou betonovou přídlažbou 50/25/8 pro odvodnění komunikace. Vlevo bude osazen chodníkový obrubník s převýšením + 6 cm a bude sloužit jako vodící linie.
Úsek 3 je propojen novým místem pro přecházení s úsekem 2 a končí vyústěním účelové komunikace ČSPH. Délka úseku 3 je 190,29 m, šířka je navržena 1,50 m. Chodník je vpravo lemován silničním obrubníkem převýšeným + 12 cm nad vozovku a nově osazenou betonovou přídlažbou 50/25/8 pro odvodnění komunikace, při levé straně bude osazen chodníkový obrubník s převýšením + 6 cm nad povrch chodníku. V úseku je navrženo umístění jednoho sjezdu asfaltové komunikace umožňující údržbu průlehu. Výškový rozdíl mezi povrchem chodníku a asfaltovou komunikací bude kompenzován vytvořením „rampy“ ze štěrkodrti.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR s uveřejněním výzvy
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 2 755 108 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Město Mikulov
 • IČO: 00283347
 • Poštovní adresa:
  Náměstí 1
  692 20 Mikulov
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 60055423

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://ezak.mikulov.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky