Veřejná zakázka: Mikulov, smuteční síň – udržovací práce

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 241
Systémové číslo: P23V00000001
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 20.04.2023
Nabídku podat do: 11.05.2023 11:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Mikulov, smuteční síň – udržovací práce
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění je oprava střechy a venkovní kanalizace, kdy dojde k odstranění stávající krytiny z měděného plechu, úpravu spádování bednění u okapů s případnou výměnou nebo sanací poškozených částí krovu a opětovném provedení krytiny z měděného plechu. V trasách stávající kanalizace tak bude položeno nové kanalizační potrubí z PVC; vyměněny budou také revizní šachty, uliční vpusti a lapače střešních splavenin u střešních dešťových svodů.
Dále bude dle potřeby provedeno podchycení základů. Dlážděné zpevněné plochy okolo budovy budou po opravě kanalizace v celé ploše předlážděny. Nově bude použita jednoduchá nebarvená betonová dlažba obdélníkového formátu. Spádování ploch bude odpovídat stávajícímu provedení – je dáno návazností zpevněné plochy na vstupy do budovy a úrovněmi navazujících komunikací. Stávající základové pasy budou prohloubeny postupným podbetonováním.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: zjednodušené podlimitní řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 9 546 733 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Město Mikulov
 • IČO: 00283347
 • Poštovní adresa:
  Náměstí 1
  692 20 Mikulov
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 60055423

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://ezak.mikulov.cz)

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky