Veřejná zakázka: V 00448 – Mikulov, propojení ulic Bezručova – Žižkova

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 185
Systémové číslo: P19V00000024
Evidenční číslo zadavatele: V00448
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 26.11.2019
Nabídku podat do: 17.12.2019 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: V 00448 – Mikulov, propojení ulic Bezručova – Žižkova
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění této veřejné zakázky je kompletní obstarání všech prací, služeb a dodávek souvisejících s projektem „Mikulov, propojení ulic Bezručova – Žižkova“. Konkrétně se jedná o provedení stavebních prací dle projektové dokumentace a výkazu výměr.
Technický dozor u této zakázky nesmí provádět dodavatel ani osoba s ním propojená.
Technické podmínky veřejné zakázky jsou pro část díla komunikace uvedeny v dokumentaci pro provedení stavby „Mikulov, propojení ulic Bezručova - Žižkova“ zpracované projektantem Viadesigne s.r.o., IČO: 27696880, se sídlem Na Zahradách 1151/16, 690 02 Břeclav, odpovědný projektant: Ing. Martin Stöhr, autorizace pro dopravní stavby, číslo v seznamu ČKAIT 1005104 a pro část díla kanalizace v dokumentaci pro provedení stavby Mikulov - propojka ulic Bezručova a Žižkova, dešťová kanalizace zpracované projektantem Jiří Třináctý, DiS. - projekce inženýrských sítí, IČO: 75705273, se sídlem Šilingrova 1304/41, 690 02 Břeclav, autorizace pro stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství, číslo v seznamu ČKAIT 1004184 a výkazu výměr (dále jen „projektová dokumentace“). Všechny vlastnosti, postupy, požadavky a specifikace jsou uvedeny v návrhu smlouvy o dílo, která je přílohou č. 3 této zadávací dokumentace a v projektové dokumentaci, která je společně s výkazem výměr přílohou č. 4 této zadávací dokumentace.
Je-li v zadávacích podmínkách, technických specifikacích, projektové dokumentaci či výkazu výměr uveden odkaz na určité dodavatele, výrobky nebo patenty na vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, tak se dle ustanovení § 89 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, považuje takovýto odkaz za upřesnění technických podmínek, které by bez jeho použití nebyly dostatečně přesné a srozumitelné. Zadavatel u každého takového odkazu výslovně uvádí a připouští možnost nabídnout jiné rovnocenné řešení.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: zjednodušené podlimitní řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: neuvedena

Zadavatel

 • Úřední název: Město Mikulov
 • IČO: 00283347
 • Poštovní adresa:
  Náměstí 1
  692 20 Mikulov
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 60055423

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://ezak.mikulov.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky