Profil zadavatele: G-centrum Mikulov, příspěvková organizace

  • Název: G-centrum Mikulov, příspěvková organizace
  • IČO: 72048841
  • Adresa:
    Rep. Obrany 945/13
    69201 Mikulov
  • Adresa profilu zadavatele: https://ezak.mikulov.cz/profile_display_42.html
  • ID profilu zadavatele ve VVZ: 60054593

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Dodání a dovoz celodenní stravy pro Domov pro seniory a Odlehčovací službu v objektu budovy G-centrum Mikulov, příspěvková organizace
podlimitní Zadáno 06.03.2013 25.03.2013 09:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016