Veřejná zakázka: Zavedení systému hospodaření s energií v podobě energetického managementu pro město Mikulov

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 245
Systémové číslo: P23V00000005
Datum zahájení: 16.05.2023
Nabídku podat do: 30.05.2023 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Zavedení systému hospodaření s energií v podobě energetického managementu pro město Mikulov
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je provedení souboru činností pro zadavatele, které povedou k úspěšnému zavedení systému hospodaření s energií v podobě energetického managementu pro město Mikulov. Předmětem implementace energetického managementu města budou vybrané objekty a zařízení vlastněné městem, které jsou uvedeny v příloze č. 7 této ZD „Seznam objektů“.

Předmět veřejné zakázky bude zhotovitel zpracovávat v souladu s aktuálním Metodickým pokynem Ministerstva průmyslu a obchodu pro žadatele o dotaci na Zavedení systému hospodaření s energií v podobě energetického managementu programu č. EFEKT 2/2023, který je zveřejněn na stránkách:
https://www.mpo-efekt.cz/cz/dotacni-programy/vyzvy/efekt-1-2022-zavedeni-systemu-hospodareni-s-energii-v-podobe-energetickeho-managementu

Předmět zakázky bude zpracováván plně v souladu s podmínkami čerpání neinvestiční dotace této aktivity. Systém hospodaření s energií bude zaveden v takové systémové kvalitě, aby umožňoval certifikaci systému managementu hospodaření s energií v souladu s ČSN EN ISO 50001. Součástí předmětu plnění je i proškolení všech členů systému hospodaření s energií v místě objednatele.

Předmětem veřejné zakázky NENÍ zakoupení licence na softwarový nástroj. Současný sběr dat a práce s nimi probíhá v prostředí MS Office. Systém hospodaření s energií bude zaveden v tomto prostředí.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR s uveřejněním výzvy
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 500 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Město Mikulov
 • IČO: 00283347
 • Poštovní adresa:
  Náměstí 1
  692 20 Mikulov
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 60055423

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://ezak.mikulov.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky