Nastavení cenové položky

Informace o cenové položce
Název: NOVÉ - Odpadní nádoba - A06X0Y0 (KM bizhub C20) - 2 ks v balení
Kód (nepovinné):
Klasifikace (nepovinné):
Jednotka: balení (2 ks)
Poptávané množství: 7 jednotek
Naceňované množství: 1 jednotek
Cenová kategorie: Celková cena nabídky
Bližší popis:
(nepovinné)
Parametry cenové položky
Odečitatelnost: o hodnotu cenové položky se snižuje celková hodnota cenové kategorie
Interval omezení hodnot: NENASTAVENO nepřekročitelné číselné minimum

NENASTAVENO nepřekročitelné číselné maximum
Zadaná hodnota cenové položky musí být násobkem: NENASTAVENO
Nastavení cenové položky pro elektronickou aukci
Minimální rozdíl/krok snížení ceny: 5 v procentech
Maximální rozdíl/krok snížení ceny: 50 v procentech
zpět