Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázceZobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: Dodávka zemního plynu v rámci sdružených dodávek zemního plynu na r. 2020 a 2021
Druh veřejné zakázky: Dodávky
Stručný popis předmětu: Předmětem veřejné zakázky je dodávka zemního plynu v rámci sdružených služeb dodávky zemního plynu v režimu maloodběr (odběr do 630 MWh) a velkoodběr (odběr nad 630 MWh) v předpokládaném souhrnném množství 22818 MWh pro rok 2020 a 2021
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: Náměstí 1
692 20 Mikulov
Kontakt: Klanicová Ingrid
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: nadlimitní
Druh zadávacího řízení: jednací řízení bez uveřejnění
Elektronické podpisy:

Uveřejnit JŘBU (JŘSU zahájené výzvou) na Profilu ihned po zahájení: Ne
Zdůvodnění použití jednacího řízení: Zadavatel nakoupil dodávky plynu na Českomoravské komoditní burze Kladno v souladu s § 64 písm. c) zákona 134/2016 Sb.
Zadávací dokumentace: na vyžádání v elektronické podobě
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: bez výzvy v E-ZAK
Datum předložení nabídky: 15.07.2019 19:00
Datum zahájení: 15.07.2019 14:00