Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Regulační plán „Mikulov – MPR včetně ochranného pásma“
VZ malého rozsahu Zadáno 23.02.2017 08.03.2017 10:00
Dodávka a repase tonerů
VZ malého rozsahu Zadáno 18.06.2016 24.06.2016 23:00
Komplexní pojištění majetku a odpovědnosti pro město Mikulov
VZ malého rozsahu Zadáno 29.04.2016 09.05.2016 14:00
Dodání a dovoz celodenní stravy pro Domov pro seniory a Odlehčovací službu v objektu budovy G-centrum Mikulov, příspěvková organizace
podlimitní Zadáno 06.03.2013 25.03.2013 09:00
Odvoz a odstraňování tuhých komunálních odpadů na území města Mikulov
VZ malého rozsahu Uzavřeno 31.12.2012 31.12.2012 00:00
Správa a údržba nemovitosí, veřejných prostranství, zeleně, ovětlení
VZ malého rozsahu Uzavřeno 31.12.2012 31.12.2012 00:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016
‹‹  1 2 3