Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení HABÁNSKÁ - KOMUNIKACE OD ŠKOLKY
Odesílatel Stanislav Mach
Organizace odesílatele Město Mikulov [IČO: 00283347]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 10.09.2020 12:44:40
Předmět VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Město Mikulov jako zadavatel oznamuje úmysl zadat na základě výjimky podle § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen zákon), ve znění pozdějších předpisů, veřejnou zakázku dle vnitřní směrnice městského úřadu č. 3/2020/R schválenou dne 8.6.2020, zakázku malého rozsahu na stavební práce (dále jen „zakázka“) a vyzývá dodavatele schopné splnit zakázku k předložení nabídek na provedení zakázky s názvem:

„HABÁNSKÁ – KOMUNIKACE OD ŠKOLKY“


Přílohy
- 0. Výzva k podání nabídek.docx (61.86 KB)