Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Mikulov, rekonstrukce veřejného osvětlení
Odesílatel Dalibor Pěnčík
Organizace odesílatele Město Mikulov [IČO: 00283347]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 08.07.2020 11:05:23
Předmět Re: Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace

Do zadávací dokumentace byla doplněna příloha č. 4 - Čestné prohlášení