Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Mikulov - Implementace inteligentních funkcí + páteřní trasa pro MKDS
VZ malého rozsahu Hodnocení 24.07.2019 07.08.2019 10:00
Dodávka elektřiny v rámci sdružených služeb dodávky elektřiny na rok 2020 a 2021
podlimitní Zadáno 15.07.2019 15.07.2019 18:00
Dodávka zemního plynu v rámci sdružených dodávek zemního plynu na r. 2020 a 2021
nadlimitní Zadáno 15.07.2019 15.07.2019 19:00
Komplexní pojištění majetku a odpovědnosti města Mikulov
VZ malého rozsahu Zadáno 19.03.2019 10.04.2019 14:00
Nákup a implementace serverové infrastruktury
podlimitní Zadáno 11.07.2018 27.07.2018 10:00
Fitness park I
VZ malého rozsahu Zadáno 05.01.2018 19.01.2018 11:00
Tiskoviny - Průvodce městem 2018, Aktivní dovolená, Židé v Mikulově
VZ malého rozsahu Zadáno 27.10.2017 06.11.2017 10:00
Fitness park II
VZ malého rozsahu Zadáno 23.10.2017 06.11.2017 10:30
Dodávka zemního plynu v rámci sdružených dodávek zemního plynu na r. 2018 a 2019
nadlimitní Zadáno 21.09.2017 09.10.2017 19:00
Dodávka elektřiny v rámci sdružených služeb dodávky elektřiny na rok 2018 a 2019
podlimitní Zadáno 21.09.2017 09.10.2017 18:00
Regulační plán „Mikulov – MPR včetně ochranného pásma“
VZ malého rozsahu Zadáno 23.02.2017 08.03.2017 10:00
Dodávka a repase tonerů
VZ malého rozsahu Zadáno 18.06.2016 24.06.2016 23:00
Komplexní pojištění majetku a odpovědnosti pro město Mikulov
VZ malého rozsahu Zadáno 29.04.2016 09.05.2016 14:00
Dodání a dovoz celodenní stravy pro Domov pro seniory a Odlehčovací službu v objektu budovy G-centrum Mikulov, příspěvková organizace
podlimitní Zadáno 06.03.2013 25.03.2013 09:00
Odvoz a odstraňování tuhých komunálních odpadů na území města Mikulov
VZ malého rozsahu Uzavřeno 31.12.2012 31.12.2012 00:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016